Is het wettelijk verplicht om algemene voorwaarden opstellen?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden opstellen. In de wet zijn immers een aantal zaken geregeld met betrekking tot de koopovereenkomst. Het kan echter wenselijk zijn om, ondanks dat het niet verplicht is, toch algemene voorwaarden te laten opstellen. Algemene voorwaarden opstellen is relatief simpel, aangezien hier geen wettelijke vereisten voor zijn. De enige eis die de wet stelt zodra je algemene voorwaarden gaat opstellen is dat deze redelijk zijn. Je mag dus geen bepalingen vastleggen die niet redelijk zijn.

 

Waar kan ik terecht om algemene voorwaarden op te laten stellen?

In principe hoef je je algemene voorwaarden door niemand te laten opstellen, maar kun je dit prima zelf doen. Jij bepaalt immers zelf wat je in deze algemene voorwaarden vast wil leggen. Indien je een voorbeeld van algemene voorwaarden nodig hebt, dan kun je dit op diverse internetsites vinden. Via bijvoorbeeld de site van Rocket Lawyer kun je standaard overeenkomsten inzien en gebruik maken van juridische hulp indien je dat nodig hebt. Wil je je algemene voorwaarden toch laten opstellen, dan kun je hiervoor altijd bij een adviseur, een advocaat of een notaris terecht. In ieder geval bij iemand met ruimschootse ervaring op dit gebied.

 

Moet ik algemene voorwaarden opstellen en dan deponeren?

Net zoals algemene voorwaarden opstellen niet verplicht is, is het ook niet verplicht om deze te deponeren. Mocht je dit wel willen doen, dan kun je hiervoor bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank terecht. Of je je algemene voorwaarden nu wel of niet gedeponeerd hebt, je bent altijd verplicht om je klant voor de aankoop van je algemene voorwaarden op de hoogte te stellen. Op deze manier weet de klant waar hij aan toe is.

 

Wat zet ik in mijn algemene voorwaarden?

Als je je algemene voorwaarden gaat opstellen, dan kun je hier de regels in vastleggen waarvan jij vindt dat ze van toepassing zijn op de transacties die jouw bedrijf met klanten sluit. Je kan hier bijvoorbeeld vastleggen binnen welke termijn je klant moet betalen en op welke manier. En natuurlijk wat de gevolgen zijn indien er niet of niet tijdig wordt betaald. Verder kun je vast laten leggen binnen hoeveel tijd de gekochte goederen worden bezorgd. Of dit tot de voordeur is en of de klant nog kosten voor het bezorgen moet betalen. Maar je kan ook aangeven hoeveel tijd de klant heeft om de goederen te retourneren. Sommige winkels hanteren een periode van 7 dagen, andere winkels kiezen voor 14 of 30 dagen, terwijl sommige grote ketens een periode van maar liefst 365 dagen hanteren. Daarnaast wordt er vaak iets vastgelegd hoe er gehandeld moet worden indien er onenigheid tussen koper en verkoper optreedt. Kan hier bijvoorbeeld per e-mail over worden gecommuniceerd, of moet dit per aangetekende post. En als men er onderling niet uit komt? Tot welke rechtbank moet men zich dan richten om het geschil ter beoordeling voor te leggen?